Mack Super Snow (Combos)

ID-Nummer: TE1/1

Verpaarung: Total Eclipse het bell (w) x Mack Super Snow het bell, eclipse (m)

Geschlecht: Weibchen 

Schlupfdatum: 04.08.2018

Schlupfgewicht: 3 Gramm 

Aktuelles Gewicht am 07.04.2019: 21 Gramm

Morph: Total Eclipse ph bell

Aufwandsentschädigung: 95 Euro


ID-Nummer: MSS5/5

Verpaarung: Mack Super Snow Bell het eclipse (w) x Mack Super Snow het bell, eclipse (m)

Geschlecht: Weibchen 

Schlupfdatum: 11.08.2018

Schlupfgewicht: 3 Gramm 

Aktuelles Gewicht am 07.04.2019: 26 Gramm

Morph: Mack Super Snow ph bell, eclipse

Aufwandsentschädigung: 85 Euro

 


ID-Nummer: MSS7

Verpaarung: Mack Super Snow het bell, eclipse (w) x Mack Super Snow het bell, eclipse (m)

Geschlecht: Weibchen 

Schlupfdatum: 24.08.2018

Schlupfgewicht: 3 Gramm 

Aktuelles Gewicht am 07.04.2019: 24 Gramm

Morph: Mack Super Snow ph bell, eclipse

Aufwandsentschädigung: 85 Euro

 


ID-Nummer: MSS8

Verpaarung: Mack Super Snow het bell, eclipse (w) x Mack Super Snow het bell, eclipse (m)

Geschlecht: Weibchen 

Schlupfdatum: 02.09.2018

Schlupfgewicht: 3 Gramm 

Aktuelles Gewicht am 07.04.2019: 21 Gramm

Morph: Mack Super Snow ph Bell, Eclipse 

Aufwandsentschädigung: 85 Euro


ID-Nummer: MSSBA3

Verpaarung: Mack Super Snow het bell, eclipse (w) x Mack Super Snow het bell, eclipse (m)

Geschlecht: Weibchen 

Schlupfdatum: 02.09.2018

Schlupfgewicht: 3 Gramm 

Aktuelles Gewicht am 07.04.2019: 21 Gramm

Morph: Mack Super Snow Bell Albino ph eclipse 

Aufwandsentschädigung: 95 Euro